GENERALFORSAMLING

På grunn av nye tiltak relatert til Covid-19.

Generalforsamlingen er utsatt.
Vi kommer tilbake med informasjon om dato og sted.

Se innkalling og saksdokumentene nedenfor.

Hilsen Styret