Huskeliste for styret

Konstituer styret

Styreleder, sekretær, kasserer og styremedlem(dugnadsansvarlig)

Sjekk at det gamle styret har sendt ut signert møtereferat fra avholdt generalforsamling til alle medlemmene.
(Husk papirutgave til de som ikke har e-post)

Det nye styret registreres i Altinn så snart møteprotokoll fra generalforsamling er signert og godkjent. Samordnet registreringsskjema må sendes inn sammen med signert møteprotokoll fra avholdt generalforsamling. Møteprotokollen fra generalforsamlingen er den skriftlige bekreftelsen på valgte styremedlemmer.  Husk å registrere nye styremedlemmer OG endre evt ny kontaktperson (styreleder). 

PS: Styreleder, som er oppført som kontaktperson for Vestengen Huseierforening, vil motta nabovarsler og brev fra kommunen etc. på vegne av medlemmene. Denne informasjonen må videreformidles til styret og medlemmer i foreningen.

Se:
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991581987

Kontingent

Generalforsamlingen vedtar den årlige kontingent for medlemmer. Kasserer sender ut krav på vedtatt kontingen til medlemmene så snart som mulig etter generalforsamlingen.
Til info: Hvis det har vært eierskifte i løpet av året har det oppstått problemer med innbetalinger. Spesielt om kontingent har blitt sendt ut lenge etter generalforsamlingen. 

Oppdatere beboerliste

Kontinuerlig oppdatering. Se: https://www.vestengen.info/om/beboerliste

Styremøter

Avholde styremøter regelmessig. 5-6 styremøter i året. Styreleder har ansvar for innkalling og sekretær skriver møtereferater. Møtereferater lagres på huseieforeningens lagringsplass per år. https://www.vestengen.info/om/dokumentasjon

For info om Google Workspace og lagring der, les mer HER

Dugnader

Styret har ansvar for planlegging, innkalling og gjennomføring av dugnadene. Vårdugnad i begynnelsen av mai. Høstdugnad i midten av oktober.

Tips:

Generalforsamling

Tidlig i januar: Send gjerne ut påminnelse til medlemmene om tidsfrist, som er 20.januar,  for saker til generalforsamling. 

Til innkallingen skal følgende dokumenter sendes ved:

Annet