Nyheter

Saker til generalforsamling


Januar 2021

Styret er i gang med å planlegge årets generalforsamling, og ber derfor om at saker som dere medlemmer ønsker behandlet på ordinær generalforsamling må være styret i hende senest 20. januar. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer som sendes skriftlig til styret. (Ref. vedtekter 4. paragraf)

Dato og innkalling til generalforsamling kommer så snart vi har fått avholdt kommende styremøte.

Pga. smittevernshensyn kommer vi til å se på muligheten av å avholde generalforsamlingen digitalt.

Piletreet på øvre lekeplass har svært mye råte.

November-2020

Råten på piltreet skyldes i stor grad feilskjøtsel, noe vi må unngå fremover med eksisterende og nye trær. Det er oppdaget meitemark under barken, og det ble foretatt en stikkprøve ca 50 cm over bakken på motsatte sider. Kniven gikk 10-15 cm inn uten særlig motstand.

En av beboerne har sjekket med en slektning som er arborist. Arboristen kom med følgende uttalelse: "Bare å ta, jo før jo bedre.".

Styret har derfor bestemt at piltreet må ned. Dette gjøres i løpet av november/desember 2020.

Brøyting

August 2020

Østmoen har etter mange år som leverandør for brøyting og strøing av Vestengen sine fellesveier og parkering gått av med pensjon. Falund Snø og Graveservice AS overtar. Falund har jobbet for Østmoen, så det er “samme” leverandør av brøyte og strøservice som tidligere. Med samme priser.

Nettsiden til levernadør er: https://falund.no/