Nyheter

Høstdugnad - Hold av datoen!


September 2023

Kjære naboer!


Helgen 21- 22. oktober er det igjen tid for dugnad. Hold av datoene, mer informasjon kommer. 


Har du innspill til noe som må gjøres utover det vanlige vedlikeholdet, så send en e-post til styret (se adresse under).


Vi gleder oss til å treffes til dugnad!


Vennlig hilsen

Styret i Vestengen Huseierforening

e-post: styret@vestengen.info

Saker til generalforsamling 2023


Januar 2023

Styret er i gang med å planlegge årets generalforsamling.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på generalforsamlingen, må sendes til styret senest fredag 20. januar til styret@vestengen.info. For at generalforsamlingen skal kunne behandle dem er det viktig at innkomne saker inneholder et konkret forslag som generalforsamlingen kan stemme for eller mot. Sett det gjerne opp i to avsnitt; 1) Forslag (et par setninger) og deretter 2) begrunnelse. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer (ref. vedtekter 4. paragraf).

Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 22.mars kl.19:00. Styret kommer tilbake med nærmere informasjonen om sted. Formell innkalling kommer senest 14 dager før generalforsamlingen.

Sakspapirer og møtereferat fra Generalforsamlingen finner du her

Parkering forbudt 

Desember 2022

Gjelder de fire gjesteparkeringsplassene i svingen som går opp mot garasjerekkene. Se bilde.

Plassen brukes til snødeponi gjennom vinteren.

Det vil ikke være mulig å benytte disse fire parkeringsplassene i vinterhalvåret.

Garasjeeiere kan ikke parkere utenfor garasjene sine når det snør pga brøyting - vennligst respekter dette.

Informasjon fra utbygger


August 2022

Ny informasjon fra Utbygger vedr riving og bygging av utbygging av felt C (H-blokka) ligger vedlagt.


Noter spesielt aktivitet før rivning starter den 1.sept og uke 36.

2022 08 29 BV12_Informasjonsmøte.pdf

Skadedyr - Rotter og mus


Februar 2022

Etter flere henvendelser til styret vedr problematikk med rotter og mus har vi tegnet en avtale med Pelias for å få hjelp med skadedyrene.


Grunnen til økt aktivitet fra rotter / mus er mest sannsynlig all bygging på andre siden av elven.


Avtalen løper et år og innefatter 4 stk "slagfeller" (uten gift)  som er plassert slik;


- 1 stk ved redskapsbod ved lavhusene

- 1 stk ved korte garasjerekken / søppel

- 2 stk ved lange garasjerekken


Fellene blir i avtalen fulgt opp 4 ganger pr år og vi kan be om ekstra oppfølging uten ekstra kostnad. 

De fanger både rotte og mus

Fellene er ikke skadelige for fugler


Vi håper at dette vil hjelpe på problematikken.


Har dere spørsmål -  ta gjerne kontakt med oss i Styret.

Saker til generalforsamling 2022


Januar 2022

Styret er i gang med å planlegge årets generalforsamling.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på generalforsamlingen, må sendes til styret senest torsdag 20. januar til styret@vestengen.info. For at generalforsamlingen skal kunne behandle dem er det viktig at innkomne saker inneholder et konkret forslag som generalforsamlingen kan stemme for eller mot. Sett det gjerne opp i to avsnitt; 1) Forslag (et par setninger) og deretter 2) begrunnelse. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer (ref. vedtekter 4. paragraf).

Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 23.mars kl.19:00. Grunnet usikkerhet omkring smittesituasjonen vil styret komme tilbake med nærmere informasjonen om sted. Formell innkalling kommer senest 14 dager før generalforsamlingen.

Kraftledninger fjernes 2025

April 2021

Den 7.desember 2020 ble konsesjonssak 202000983-Berger transformatorstasjon, søknad fra Elvia AS, godkjent av NVE. Dere kan lese saken ved å klikke HER 

Etter forespørsel mottok vi følgende informasjon fra Elvia AS om de videre planene for kraftledningene som går over vårt sameie:

"Planen er å rive 47 kV ledningen våren 2025. Dette er den masterekken som er nærmest boligene. Den andre ledningen er en 22 kV ledning. Den vil vi også rive. Den vil muligens bli revet tidligere.

Vi vil ta kontakt med dere når det nærmer seg riving for å planlegge adkomst over eiendommen. "

Kraftledningene går fra Berger transformatorstasjon til Hamang.
Fornyelse av Berger transformatorstasjon er påkrevd for at kraftledningene kan rives.
Her ser dere illustrasjoner av nye Berger transformatorstasjon.

 
Bildene er hentet fra søknaden om konsesjon. Klikk her for konsesjonssøknaden.

Melding fra Åstad sameie

Februar 2021

Vi har mottatt denne medlingen fra styret i Åstad sameie:

Åstadlia sameie skal fornye verander og utføre annen utvendig rehabilitering. Det er oppstart 12.04.21 og skal være sluttført 08.10.21. Vi regner med at det vil bli en del kjøring i denne tiden. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre.
Med vennlig hilsen Finn E. Brøndal, styremedlem.

Til info: Åstad sameie består av eiendommene Inga F. Gjerdrumsvei 72, 74, 76 og 78.

Styret har mottatt nabovarsel. Nabovarsel kan dere hente her.

Saker til generalforsamling


Januar 2021

Styret er i gang med å planlegge årets generalforsamling.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på generalforsamlingen, må sendes til styret senest 20. januar til styret@vestengen.info. For at generalforsamlingen skal kunne behandle dem er det viktig at innkomne saker inneholder et konkret forslag som generalforsamlingen kan stemme for eller mot. Sett det gjerne opp i to avsnitt; 1) Forslag (et par setninger) og deretter 2) begrunnelse. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer (ref. vedtekter 4. paragraf).

Pga. smittevernshensyn planlegger vi å avholdes generalforsamlingen utendørs, øvre lekeplass (med værforbehold), torsdag 25.mars kl 18. Formell innkalling kommer senest 14 dager før generalforsamlingen.

Piletreet på øvre lekeplass har svært mye råte. 

November-2020

Råten på piltreet skyldes i stor grad feilskjøtsel, noe vi må unngå fremover med eksisterende og nye trær. Det er oppdaget meitemark under barken, og det ble foretatt en stikkprøve ca 50 cm over bakken på motsatte sider. Kniven gikk 10-15 cm inn uten særlig motstand.

En av beboerne har sjekket med en slektning som er arborist. Arboristen kom med følgende uttalelse: "Bare å ta, jo før jo bedre.".

Styret har derfor bestemt at piltreet må ned. Dette gjøres i løpet av november/desember 2020.  

Brøyting

August 2020

Østmoen har etter mange år som leverandør for brøyting og strøing av Vestengen sine fellesveier og parkering gått av med pensjon. Faldalen Snø og Graveservice overtar. Faldalen har jobbet for Østmoen, så det er “samme” leverandør av brøyte og strøservice som tidligere. Med samme priser.

Styret har ansvar for kommunikasjon med leverandør. For bestilling av ekstra strøing eller annen kommunikasjon ang brøyting og strøing, kontakt styret på e-post: styret(at)vestengen.info eller en av styremedlemmene direkte.

Parkering forbudt 

Mars 2021

Gjelder de tre gjesteparkeringsplassene i svingen som går opp mot garasjerekkene. Se bilde.

Pga. nestenulykker ved glatt vei og mye snø, samt snødeponi, ber vi om at alle respekterer parkering forbudt skilt.  

Det vil ikke være mulig å benytte disse fire parkeringsplassene i vinterhalvåret.

Saker til generalforsamling 2022


Januar 2022

Styret er i gang med å planlegge årets generalforsamling.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på generalforsamlingen, må sendes til styret senest torsdag 20. januar til styret@vestengen.info. For at generalforsamlingen skal kunne behandle dem er det viktig at innkomne saker inneholder et konkret forslag som generalforsamlingen kan stemme for eller mot. Sett det gjerne opp i to avsnitt; 1) Forslag (et par setninger) og deretter 2) begrunnelse. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer (ref. vedtekter 4. paragraf).

Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 23.mars kl.19:00. Grunnet usikkerhet omkring smittesituasjonen vil styret komme tilbake med nærmere informasjonen om sted. Formell innkalling kommer senest 14 dager før generalforsamlingen.