Nyheter

Kraftledninger fjernes 2025

April 2021

Den 7.desember 2020 ble konsesjonssak 202000983-Berger transformatorstasjon, søknad fra Elvia AS, godkjent av NVE. Dere kan lese saken ved å klikke HER

Etter forespørsel mottok vi følgende informasjon fra Elvia AS om de videre planene for kraftledningene som går over vårt sameie:

"Planen er å rive 47 kV ledningen våren 2025. Dette er den masterekken som er nærmest boligene. Den andre ledningen er en 22 kV ledning. Den vil vi også rive. Den vil muligens bli revet tidligere.

Vi vil ta kontakt med dere når det nærmer seg riving for å planlegge adkomst over eiendommen. "

Kraftledningene går fra Berger transformatorstasjon til Hamang.
Fornyelse av Berger transformatorstasjon er påkrevd for at kraftledningene kan rives.
Her ser dere illustrasjoner av nye Berger transformatorstasjon.


Bildene er hentet fra søknaden om konsesjon. Klikk her for konsesjonssøknaden.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Parkering forbudt

Mars 2021

Gjelder de tre gjesteparkeringsplassene i svingen som går opp mot garasjerekkene. Se bilde.

Pga. nestenulykker ved glatt vei og mye snø, samt snødeponi, ber vi om at alle respekterer parkering forbudt skilt.

Det vil ikke være mulig å benytte disse fire parkeringsplassene i vinterhalvåret.

Melding fra Åstad sameie

Februar 2021

Vi har mottatt denne medlingen fra styret i Åstad sameie:

Åstadlia sameie skal fornye verander og utføre annen utvendig rehabilitering. Det er oppstart 12.04.21 og skal være sluttført 08.10.21. Vi regner med at det vil bli en del kjøring i denne tiden. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre.
Med vennlig hilsen Finn E. Brøndal, styremedlem.

Til info: Åstad sameie består av eiendommene Inga F. Gjerdrumsvei 72, 74, 76 og 78.

Styret har mottatt nabovarsel. Nabovarsel kan dere hente her.

Saker til generalforsamling


Januar 2021

Styret er i gang med å planlegge årets generalforsamling.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på generalforsamlingen, må sendes til styret senest 20. januar til styret@vestengen.info. For at generalforsamlingen skal kunne behandle dem er det viktig at innkomne saker inneholder et konkret forslag som generalforsamlingen kan stemme for eller mot. Sett det gjerne opp i to avsnitt; 1) Forslag (et par setninger) og deretter 2) begrunnelse. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer (ref. vedtekter 4. paragraf).

Pga. smittevernshensyn planlegger vi å avholdes generalforsamlingen utendørs, øvre lekeplass (med værforbehold), torsdag 25.mars kl 18. Formell innkalling kommer senest 14 dager før generalforsamlingen.

Piletreet på øvre lekeplass har svært mye råte.

November-2020

Råten på piltreet skyldes i stor grad feilskjøtsel, noe vi må unngå fremover med eksisterende og nye trær. Det er oppdaget meitemark under barken, og det ble foretatt en stikkprøve ca 50 cm over bakken på motsatte sider. Kniven gikk 10-15 cm inn uten særlig motstand.

En av beboerne har sjekket med en slektning som er arborist. Arboristen kom med følgende uttalelse: "Bare å ta, jo før jo bedre.".

Styret har derfor bestemt at piltreet må ned. Dette gjøres i løpet av november/desember 2020.

Brøyting

August 2020

Østmoen har etter mange år som leverandør for brøyting og strøing av Vestengen sine fellesveier og parkering gått av med pensjon. Faldalen Snø og Graveservice overtar. Faldalen har jobbet for Østmoen, så det er “samme” leverandør av brøyte og strøservice som tidligere. Med samme priser.

Styret har ansvar for kommunikasjon med leverandør. For bestilling av ekstra strøing eller annen kommunikasjon ang brøyting og strøing, kontakt styret på e-post: styret(at)vestengen.info eller en av styremedlemmene direkte.