Nyttige linker

Asker kommune:
https://www.asker.kommune.no/

Her kan du melde inn feil og mangler som gjelder vann, avløp, renovasjon, natur og miljø, kommunens bygg og idrettsanlegg, veier og friområder:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/meld-om-feil/


Billingstad historielag:
https://www.billingstadhistorie.no/

Billingstad Vel (en ikke oppdatert nettside):
http://billingstad.no/

Mer info på Facebooksiden de har:
Facebook: https://www.facebook.com/Billingstadvel/