GENERALFORSAMLING

Styret har besluttet å kjøre utendørs generalforsamling

Lørdag 9.mai kl. 14 på øvre lekeplass – etter dugnad.

Ta med stol, værvarselet er bra! Vi praktiserer minst en meters avstand. Hvis du ikke kan delta, så husk å gi din fullmakt til noen som kan stille.

Hilsen Styret